اخبار اقتصادی

مبلغ واریز سود سهام عدالت از فردا سه شنبه ۱۹ دی ۹۶ + جزئیات سهام عدالت

مبلغ واریز سود سهام عدالت از فردا سه شنبه ۱۹ دی ۹۶ + جزئیات سهام عدالت

مبلغ واریز سود سهام عدالت از فردا سه شنبه ۱۹ دی ۹۶ + جزئیات سهام عدالت مبلغ واریز سود سهام عدالت از فردا سه شنبه ۱۹ دی ۹۶ + جزئیات سهام عدالت مبلغ واریز سود سهام عدالت مبلغ واریز سود سهام عدالت از فردا سه شنبه ۱۹ دی ۹۶ و جزئیات سهام عدالت آورده ایم. آیا سود سهام عدالت به حساب مشمولان واریز می شود؟ رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: ازفردا ۵۰هزارتومان به حساب مشمولانی که سهام عدالت آنها یک میلیون تومان است واریزمی شود واین مقداربرای بقیه مشمولان متفاوت ا...

ادامه مطلب

مبلغ عیدی سال ۹۷ کارمندان و بازنشستگان دولت + عیدی سال ۹۶ چقدره

مبلغ عیدی سال ۹۷ کارمندان و بازنشستگان دولت + عیدی سال ۹۶ چقدره

مبلغ عیدی سال ۹۷ کارمندان و بازنشستگان دولت + عیدی سال ۹۶ چقدره مبلغ عیدی سال ۹۷ کارمندان و بازنشستگان دولت + عیدی سال ۹۶ چقدره مبلغ عیدی سال ۹۷ مبلغ عیدی سال ۹۷ کارمندان و بازنشستگان دولت و عیدی سال ۹۶ چقدره سخنگوی بودجه سال ۹۷ در اولین نشست خبری در جمع خبرنگاران از میزان عیدی کارمندان و بازنشستگان در سال ۹۷ خبر داد. امیر باقری سخنگوی ستاد بودجه سال ۹۷ امروز (چهارشنبه) در اولین نشست خبری در جمع خبرنگاران، اظهار کرد:نگاه دولت و مجل...

ادامه مطلب