بایگانی برچسب ها: توهین شبکه ورزش به سردار آزمون

فیلم توهین عبدالله روا مجری برنامه ویدیو چک شبکه ورزش به سردار آزمون

فیلم توهین عبدالله روا مجری برنامه ویدیو چک شبکه ورزش به سردار آزمون

فیلم توهین عبدالله روا مجری برنامه ویدیو چک شبکه ورزش به سردار آزمون فیلم توهین عبدالله روا مجری برنامه ویدیو چک شبکه ورزش به سردار آزمون فیلم توهین عبدالله روا فیلم توهین عبدالله روا مجری برنامه ویدیو چک شبکه ورزش به سردار آزمون که در برنامه ویدیو چک شبکه ورزش تلویزیون مجری این برنامه حرف های جنجالی درباره سردار آزمون زد. واکنش اینستاگرامی سردار آزمون به صحبت های مجری تلویزیون سردار آزمون درخصوص صحبت های مجری برنامه ویدئوچک گفت: در ای...

ادامه مطلب