بایگانی برچسب ها: توهین نجمه جودکی به علی ضیا

فیلم توهین نجمه جودکی مجری به علی ضیا با کلمه درجه دو خواندن ضیا

فیلم توهین نجمه جودکی مجری به علی ضیا با کلمه درجه دو خواندن ضیا

فیلم توهین نجمه جودکی مجری به علی ضیا با کلمه درجه دو خواندن ضیا فیلم توهین نجمه جودکی مجری به علی ضیا با کلمه درجه دو خواندن ضیا فیلم توهین نجمه جودکی فیلم توهین نجمه جودکی مجری به علی ضیا با کلمه درجه دو خواندن ضیا نجمه جودکی مجری ایرانی در جدیدترین مصاحبه خود نظر جنجالی درباره ی اجرای علی ضیا داد ، او گفت: بهترین مجری ایران رضا رشید پور و علی ضیا در رده آخر است. فرزاد حسنی ،احسان علیخانی و رضا رشید پور مجری های درجه یک هستن و عل...

ادامه مطلب