بایگانی برچسب ها: درگذشت عمو موسی

درگذشت موسی شریفی عمو موسی اهوازی قهرمان ماه عسل ۱۰ بهمن ۹۶

درگذشت موسی شریفی عمو موسی اهوازی قهرمان ماه عسل ۱۰ بهمن ۹۶

درگذشت موسی شریفی عمو موسی اهوازی قهرمان ماه عسل ۱۰ بهمن ۹۶ درگذشت موسی شریفی عمو موسی اهوازی قهرمان ماه عسل ۱۰ بهمن ۹۶ درگذشت موسی شریفی درگذشت موسی شریفی عمو موسی اهوازی قهرمان ماه عسل ۱۰ بهمن ۹۶ شب گذشته ساعت ۳ بامداد عمو موسی عموی مهربون ما لبیک حق رو گفتن و آسمانی شد. درگذشت موسی شریفی عمو موسی اهوازی قهرمان ماه عسل ۱۰ بهمن ۹۶ عمو‌ موسی اهوازی قهرمان ماه عسل پس از اعزام به تهران و انجام خروج بالن معده و سپس عزیمت به اهواز امروز...

ادامه مطلب