بایگانی برچسب ها: فیلم حمله به سفارت ایران

فیلم حمله به سفارت ایران در لندن توسط طرفدارن شیرازی ۱۸ اسفند ۹۶

فیلم حمله به سفارت ایران در لندن توسط طرفدارن شیرازی ۱۸ اسفند ۹۶

فیلم حمله به سفارت ایران در لندن توسط طرفدارن شیرازی ۱۸ اسفند ۹۶ فیلم حمله به سفارت ایران در لندن توسط طرفدارن شیرازی ۱۸ اسفند ۹۶ فیلم حمله به سفارت ایران فیلم حمله به سفارت ایران در لندن توسط طرفدارن شیرازی ۱۸ اسفند ۹۶ بعیدی نژاد، سفیر ایران در انگلیس، نوشت: “دقایقی پیش تعداد اندکی از طرفداران فرقه شیرازی به سفارت ج.ا.ایران در لندن تعرض نموده و با شکستن پرچم، در حال شعار علیه مقامات کشور و لعن عایشه، ابوبکر، عمر و عثمان هستند. ...

ادامه مطلب