بایگانی برچسب ها: واریز سود سهام عدالت 19 دی 96

مبلغ واریز سود سهام عدالت از فردا سه شنبه ۱۹ دی ۹۶ + جزئیات سهام عدالت

مبلغ واریز سود سهام عدالت از فردا سه شنبه ۱۹ دی ۹۶ + جزئیات سهام عدالت

مبلغ واریز سود سهام عدالت از فردا سه شنبه ۱۹ دی ۹۶ + جزئیات سهام عدالت مبلغ واریز سود سهام عدالت از فردا سه شنبه ۱۹ دی ۹۶ + جزئیات سهام عدالت مبلغ واریز سود سهام عدالت مبلغ واریز سود سهام عدالت از فردا سه شنبه ۱۹ دی ۹۶ و جزئیات سهام عدالت آورده ایم. آیا سود سهام عدالت به حساب مشمولان واریز می شود؟ رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: ازفردا ۵۰هزارتومان به حساب مشمولانی که سهام عدالت آنها یک میلیون تومان است واریزمی شود واین مقداربرای بقیه مشمولان متفاوت ا...

ادامه مطلب